0538/4 23 09

Хранене


  

                                                РЕСТОРАНТ „ОАЗИС“

 

Пещени гозби и пици, приятелска атмосфера, традицицонна музика! Атмосферата на един Оазис!
Брой места: Зимен сезон – 60; Летен сезон – 160
Работно време: 8.00 – 1.00 ч.
Контакти: 9850 гр. В. Преслав, ул. „Кирил и Методий“ № 2;                       Тел.: 00359984642151 – Великови; e-mail:
oasis.vp@gmail.com

 facebook : Ресторант Оазис


RESTAURANT „OASIS“


Oven dishes and pizzas, friendly atmosphere and traditional music! Atmosphere of an Oasis!
Seats: Winter season – 60; summer – 160
Hours: 8:00 to 1:00 pm
Contact: 9850 Veliki Preslav, „Kiril and Methodius“ № 2, Tel.: 00359984642151 – Velikovi; e-mail:
oasis.vp@gmail.com

 facebook: Ресторант Оазис


 

                                                  РЕСТОРАНТ „ЗАМЪКА“

Приятна обстановка, вкусна храна и красива лятна градина! Традиционна жива музика! Ресторанта се намира близо до центъра на града, също предлага и кетъринг.
Брой места: на закрито – 80; на открито – 80
Работно време: 8:00 – 1:00 ч.
Контакти: 9850 В. Преслав, ул. „Ал. Стамболийски“ №82; Тел: 0892730330
facebook : Ресторант Замъка; e-mail: mitko_malkiaa@abv.bg
 
 

                                          RESTAURANT “THE CASTLE”              

Pleasant atmosphere, delicious food and a beautiful summer garden! Traditional live music! The restaurant is located near the city center and also has catering.
Number of seats: indoors – 80; outdoors – 80 Working hours: 8:00 – 1:00 Contacts: 9850 V. Preslav, Al. Stamboliyski ”№82; Tel: 0892730330;       facebook : Ресторант Замъка; e-mail: mitko_malkiaa@abv.bg


 

                                              РЕСТОРАНТ „ПАНОРАМА“ 

Приятен и изискан ресторант, с отлична кухня и обстановка! Разполага с тераса, която открива чудесна панорама към останките от Втората българска столица Преслав.Брой места: 150 местаРаботно време: 8:00 – 1:00 ч.Контакти: 9850 В. Преслав, намира се в Историк – археологически резерват Велики Преславтел.: 0897012363                                            

RESTAURANT „PANORAMA“ 

Pleasant and refined restaurant, with excellent cuisine and atmosphere! It has a terrace that offers a wonderful view of the remains of the Second Bulgarian capital Preslav.Number of seats: 150 seatsWorking hours: 8:00 – 1:00Contacts: 9850 V. Preslav, located in Istorik – archeological reserve Veliki Preslavtel .: 0897012363