0538/4 23 09

СТАРТИРАТ НОМИНАЦИИТЕ ЗА НОСИТЕЛ НА ОБЩИНСКАТА НАГРАДА

„ЗЛАТЕН ВЕК“

Уважаеми съграждани,

Съгласно Глава X, чл. 45 – чл. 47 от Наредба за символите, почетните звания и отличията на Община Велики Преслав предстои обсъждане на предложения за определяне на носител на Общинската награда „Златен век” за 2024 г.

Определени бяха Комисия по номинациите и Комисия по присъждането на общинската награда „Златен век“ с Решение № 87 по протокол № 6/ 19.03.2024 г. на Общински съвет Велики Преслав.

Общинската награда „Златен век“ се присъжда за значителен принос за развитието на общината.

Наградата може да е индивидуална или колективна, присъжда и се връчва от кмета на града, в тържествена обстановка при провеждане тържествата за Деня на Велики Преслав – 24 май.

Предложения за наградата “Златен век” могат да правят както физически, така и юридически лица от община Велики Преслав. В срок до 17:00ч. на 13.05.2024 г., в  деловодството на Общинска администрация Велики Преслав, ще се приемат мотивирани предложения за носител на наградата.